Vol 2, No 6 (2008)

Modern Applied Science, Vol. 2, No. 6, November 2008

Table of Contents

Articles

Editor MAS
PDF
p0
Johnnes Arreymbi
PDF
p3
Liangwei Zhong, Kangmin Chen, Jing Ni, Anyang He
PDF
p11
Chams-Eddine Feraga, Ali Yousfi, Abdallah Bouldjedri
PDF
p16
Zaiyun Peng, Dacheng Wang, Yawei Liu, Zhi Lin
PDF
p26
Sutopo Hadi, Trevor G. Appleton
PDF
p30
Zhihong Liu, Chuijie Yi
PDF
p37
Jayakumar Muthuramalingam
PDF
p41
Xiangting Dong, Jinxian Wang, Xiuli Feng, L. Y. Wang, Nancy Kariuki, J. Luo, C. J Zhong
PDF
p49
Mutasim Nour, Omrane Bouketir, Ch’ng Eng Yong
PDF
p55
Rui Cai, Ping Wang
PDF
p66
Murugu Mohan Kumar Kandasamy, Sarangan Jeganathan, Rajamohan Ganesan
PDF
p71
Xiaojun Lei, Zhian Liang
PDF
p81
Kamaruzaman Jusoff
PDF
p90
Xindong Zhang, Yue Han
PDF
p97
Saw Soon King, Omrane Bouketir
PDF
p100
Dan Shen, Yi Zhang
PDF
p110
J.G. Collin, Mei P. Lee
PDF
p115
Silin Bai, Jianping Liu
PDF
p124
K. Senthilkumar, V. Sivakumar, P. Akilamudhan
PDF
p128
Youcai Xue
PDF
p133
Rao Li, Yiming Chen, Yong Li, Wei Guan
PDF
p138
Zaiqi Fu, Changji Shan, Yuhui Luo, Xungang Yang
PDF
p143
L.Jessi Sahaya Shanthi, R. Arumugam, Y.K. Taly, S.B. Nandha Kumar
PDF
p148
Cuirong Zhang, Shucai Mao, Zhenyu Jia
PDF
p156
Jianying Yang, Xianyun Meng, Weiyan Guo, Yanqin Guan, Taotao Wang
PDF
p163
Haiqing Wang
PDF
p169
Shasha Zhang, Xiaozhu Zhong, Ping Yu, Wenxia Zhang, Ning Li
PDF
p173
RSA Raja Abdullah, D Yoharaaj, A Ismail
PDF
p179
Hanhui Wei, Dong Liu
PDF
p188


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.