Vol 2, No 3 (2009)

Computer and Information Science, Vol. 2, No. 3, August 2009

Table of Contents

Articles

CIS Editor
PDF
p0a
CIS Editor
PDF
p0b
K. Venkatachalam, P. Balasubramanie
PDF
p3
Jianhao Tan, Jing Zhang, Fu Guo
PDF
p15
Mahmod Othman, Shaiful Annuar Khalid, Mohammad Ismail, Norshimah Abdul Rahman, Mohamad Fadhili Yahaya
PDF
p24
Bin Yan
PDF
p32
Mohamad Noorman Masrek, Kamaruzaman Jusoff, Nor Shariza Abdul Karim, Ramlah Hussein
PDF
p40
Chongjun Fan, Honglin Xiong, Haiying Zhang, Wujun Liu, Liqiang Wang, Xiaohui Song
PDF
p46
Aznoora Osman, Hanif Baharin, Mohammad Hafiz Ismail, Kamaruzaman Jusoff
PDF
p53
Juan Huang, Yaoping Fei
PDF
p58
Sharifah Lailee Syed-Abdullah, Mazni Omar, Mohd Nasir Abdul Hamid, Che Latifah bt Ismail, Kamaruzaman Jusoff
PDF
p64
Jingzhong Wang, Lu Zhang
PDF
p71
Xu Yang, Hiroyuki. Kumehara, Wei Zhang
PDF
p75
Zhongjun Xiao, Mengxiao Wang
PDF
p87
Ruicheng Li
PDF
p94
Farok Azmat, Md Ikhwan Hamdan, Hj. Kamaruzaman Jusoff
PDF
p97
Hongzhuo Zhang
PDF
p103
Ping Xiao
PDF
p109
Ku Ruhana Ku-Mahamud, Jia Yun Khor
PDF
p113
Chengjun Tian, Zhiyong An, Lijuan Li, Chengyu Yang, Jie Duan, Kang Wang
PDF
p122
Khaled Ahmad Aali, Masoud Parsinejad, Bizhan Rahmani
PDF
p127
Mengxin Li, Chengdong Wu, Hui Lin
PDF
p137
Li Fu
PDF
p143
Guilin Lu, Shaohong Wan, Kaiqing Xu
PDF
p149
Zheng Li
PDF
p154
Peng Li, Yulian Shang, Jifeng Wang, Yufei Zhang
PDF
p161
Nafaizatulnaniah Hashim, Abu Bakar Md Sultan
PDF
p166
Xianjun Wang, Wencheng Guo
PDF
p176
Zaki Ahmad Dahlan, Nor Arzami Othman, Mohd Fazril Izhar Mohd Idris, Hj. Kamaruzaman Jusoff
PDF
p182


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.