Vol 3, No 1 (2010)

Vol. 3, No. 1, March 2010

Table of Contents

Articles

Cindy Xu
PDF
p0
Zohreh R. Eslami
PDF
p3
Amna.A.Hasan Al-Meshhedany, Nabiha.S.Mehdi Al-Sammerai
PDF
p12
Violeta Jurkovic
PDF
p16
Youwen Yang
PDF
p28
Shufen Huang, Zohreh Eslami, Rou-Jui Sophia Hu
PDF
p32
Zorana Vasiljevic
PDF
p41
KaYu Chong
PDF
p53
Lifang Du, Xuezhong Zhang
PDF
p60
Ruwaida Abu Rass, Susan Holzman
PDF
p64
Ahmad Azman Mokhtar, Rafizah Mohd Rawian, Mohamad Fadhili Yahaya, Azaharee Abdullah, Mahani Mansor, Mohd Izwan Osman, Zahrullaili Ahmad Zakaria, Aminarashid Murat, Surina Nayan, Abdul Rashid Mohamed
PDF
p71
Xiaojuan Liu
PDF
p81
Dianjian Wang
PDF
p87
Mansoor Tavakoli, Azizollah Dabaghi, Zohreh Khorvash
PDF
p92
Limei Zhang
PDF
p103
Binhong Wang
PDF
p108
Majid N. Al-Amri
PDF
p113
Xiaonan Zhao, Jingping Dong
PDF
p118
Yujie Su
PDF
p122
Pauline Ghenghesh
PDF
p128
Jiang Zhu, Lemeng Han
PDF
p142
Chunli Yang
PDF
p148
Yang Xu
PDF
p159
Hansheng Yan
PDF
p162
Ümit Özkanal, Nadire Arikan
PDF
p166
Yeli Shi
PDF
p173
Manqiu Qian, Zhihong Xiao
PDF
p180
Attapol Khamkhien
PDF
p184
Jing Liu
PDF
p191
Yahui Yin
PDF
p195
AbdulMahmoud Idrees Ibrahim
PDF
p200


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.