Vol 4, No 3 (2009)

Table of Contents

Articles

Editior IJBM
PDF
p0
P. K. Shukla
PDF
p3
John Tippet, Ron Kluvers
PDF
p7
Kenneth Wall, Hua Lin, Runtong Zhang, Xi Lei
PDF
p15
Yanhui Wang, Yajun Guo, Yanqing Zhuang
PDF
p36
Md. Mahmudul Alam, Md. Gazi Salah Uddin
PDF
p43
Noormala Amir Ishak, Syed Shah Alam
PDF
p52
Bing Li
PDF
p62
Qian Feng, Yuanyuan Huang
p66
Dan Elnathan, Ilanit Gavious, Shmuel Hauser
PDF
p70
Ai-Yee Ooi, Syed Azizi Wafa Syed Khalid Wafa, Nelson Lajuni, Mohd Fahmi Ghazali
PDF
p86
Jianping Gu, Xinfang Wu
PDF
p99
Tianbai Deng
PDF
p102
Siyamak Noori, Roozbeh Hesam Amiri, Atieh Bourouni
PDF
p106
Bassey Benjamin Esu, Vivian Mbaze-Ebock Arrey
PDF
p116
Shumao Zhang, Xueli Huang
PDF
p126
Hongshu Wang, Min Tong
PDF
p131
Gagan Deep Sharma, Mandeep Mahendru
PDF
p136
Johanim Johari, Khulida Kirana Yahya
PDF
p145
Chunmei Yang
PDF
p153
Yingxin Chen
PDF
p156
Bulent Aydin, Adnan Ceylan
PDF
p159
Nikhil Chandra Shil
PDF
p169
Feixue Yan, Feng Bai
PDF
p178
Xin Jiang
PDF
p183
Azman ISMAIL, Nurzawani ZAKARIA
PDF
p190
Rui Huang, Guiying Liu
PDF
p200


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.