Vol 6, No 11 (2013)

Vol. 6, No. 11, November 2013

Table of Contents

Articles

Stella Kourieos, Dimitris Evripidou
PDF
p1
Mei-yun Ko
PDF
p17
Zhaochun Yin
PDF
p29
Ilhamanggai Narinasamy, Jayakaran Mukundan, Vahid Nimehchisalem
PDF
p39
Dalal A. Bahanshal
PDF
p49
Bharathi Naidu, Marshal Briewin, Mohamed Amin Embi
PDF
p60
Karim Sadeghi, Faranak Sharifi
PDF
p65
Mallika V. Govindarajoo, Jayakaran Mukundan
PDF
p77
Ismail Sheikh Ahmad, Murad M. Al-Shboul, Mohamad Sahari Nordin, Zainurin Abdul Rahman, Mohd Burhan, Kamal Basha Madarsha
PDF
p89
Dan Liu
PDF
p111
Reyhaneh Ghadirzadeh, Fariba Pourabolfathe Hashtroudi, Omid Shokri
PDF
p122
Maria Shu Hong Bee, Goh Hock Seng, Kamaruzaman Jusoff
PDF
p130
Sripathum Noom-ura
PDF
p139
Saeed Ketabi, Shaahin Rahavard
PDF
p148
Nadia Hellalet
PDF
p160
Fereshteh Khaffafi Azar, Mahnaz Saeidi
PDF
p167
Abd. Halim
PDF
p175
Norizan Abdul Razak, Murad Saeed, Zulkifli Ahmad
PDF
p187
Fuying Bian
PDF
p199


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.