Vol 6, No 1 (2016)

Mechanical Engineering Research, Vol. 6, No. 1, June 2016

Table of Contents

Articles

Igor A. Galin
PDF
p1
Long Zhou, Guang-Hua Sun, Ai-Jun Hu, Xiao-Song Wang
PDF
p14
Ahmad Salah Edeen Nassef, Mohammed A. Dahim
PDF
p19
Hooshang Hemami, Eric Tarr, Boren Li, Ashok Krishnamurthy, Bradley Clymer, Behzad Dariush
PDF
p29
H. Hemami, M. Hemami
PDF
p46
Mitsuhiro Horade, Masaru Kojima, Kazuto Kamiyama, Yasushi Mae, Tatsuo Arai
PDF
p66
Kazuyuki Hanahara, Xuan Zhang, Yukio Tada
PDF
p75
Sushil S Patil, Pradeep J Awasare
PDF
p88
Ai-Jun Hu, Bao-Zhan Lv
PDF
p96
Lily Green
PDF
p102


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.