Vol 2, No 3 (2008)

Modern Applied Science, Vol. 2, No. 3, May 2008

Table of Contents

Articles

Editor MAS
PDF
p0
Mazen Ahmed Muherei, Radzuan Junin
PDF
p3
Ye Luo, Lei Xu, Xiaofei Sun
PDF
p13
T.R Kubendran, R. Baskaran
PDF
p16
Jie Ni
PDF
p22
Abdul Talib Bon, Jean Marc Ogier, Ahmad Mahir Razali
PDF
p26
Jiaxuan Zhang, Jin Li
PDF
p32
Yingge Wang
PDF
p37
Wan Azelee Wan Abu Bakar, Mohd. Yusuf bin Othman, Ching Kuan Yong, Junaidi Mohd. Nasir
PDF
p42
Wen Du
PDF
p51
Zuofeng Gao, Yongbo Yu, Hongxin Bai, Chunyan Han
PDF
p54
Saratha Sathasivam, Wan Ahmad Tajuddin Wan Abdullah
PDF
p57
Bayar Tsinggel, Bao Dagula
PDF
p64
Rosnita Muhammad, Zulkafli Othaman, Lim Kheng Boo, Yusuf Wahab
PDF
p70
Bonian Mao, Pingjuan Niu, Chunhong Huang
PDF
p75
Yundong Liu, Shaoming Wang
PDF
p81
Chua Chee Ming, Ahmad Mahir Razali
PDF
p86
Li Dong, Lei Xu
PDF
p91
Rohana bt Kamaruddin, Zakariah Abdul Rashid, Kamaruzaman Jusoff
PDF
p94
Xiujuan Pan
PDF
p110
Xianyun Meng, Yanqin Guan, Jianying Yang, Taotao Wang
PDF
p113
Kaiwen Guo
PDF
p118
Xiaozhu Zhong, Ning Li, Ping Yu, Wenxia Zhang, Shasha Zhang
PDF
p121
Haiqing Shao
PDF
p125


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.