Vol 6, No 4 (2012)

Modern Applied Science, Vol. 6, No. 4 April 2012

Table of Contents

Articles

Partha Gangopadhyay, Jenny Zhang, Mark Zreika
PDF
p2
Saleem Zeyad Ramadan, Imad Z. Ramadan
PDF
p12
Lin Chen, Shen Jingfeng, Chen Bing, Xie Zhiyong
PDF
p23
Harald Walter Schablitzky, Josef Lichtscheidl, Reinhard Rauch, Hermann Hofbauer
PDF
p28
Ge Teng, Jiang Zhifeng, Fang Jianglong
PDF
p38
Yan Yan Liu, Ning Guo Li
PDF
p44
Weng Marc Lim, Ding Hooi Ting
PDF
p49
Su Chengzhi, Qiao Kuipu, Xu Yudong, Wang Enguo, Li Zhenhui
PDF
p63
Liu Fangping, Zhou Jianting
PDF
p71
Suzaimah Ramli, Mohd Marzuki Mustafa, Aini Hussain, Dzuraidah Abdul Wahab
PDF
p77
Zhang Liqian, Cai Jianming
PDF
p84
Mohamed E. EL-Hefnawy
PDF
p101
Aleme Keikha, Hosein Jenabadi, Habibullah Mirshekar
PDF
p106
Zhan Yongxin
PDF
p112
Seth Idowu Manuwa
PDF
p117


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.