Vol 4, No 10 (2010)

Modern Applied Science, Vol. 4, No. 10, October 2010

Table of Contents

Articles

Tao Huang, Wen Cheng Wang, Yun Ken, Chun-Yao Tseng, Chi-Lin Lee
PDF
p2
Zhitao Jiang, Pingkuan Liu, Zhijie Wen
PDF
p14
Salam J. Bash AlMaliky
PDF
p21
Xiaofang Lou, Fengxing Zou
PDF
p27
Mohamad Nidzam Rahmat, Norsalisma Ismail, John M. Kinuthia
PDF
p35
Jun Liu
PDF
p47
Aisha M. Al-Turkustani
PDF
p52
Youcai Xue
PDF
p62
S K Vaidya, Lekha Bijukumar
PDF
p65
Wenbo Cui, Yunhui Li, Yuqin Ma, Guimiao Yu
PDF
p71
Davood Namdar-Khojasteh, Mahdi Shorafa, Mahmoud Omid
PDF
p76
Wenjun Zhao
PDF
p85
Maman Abdurachman Djauhari
PDF
p91
Iman Rasekh, Reza Javidan
PDF
p97
Ruicheng Li
PDF
p107
Abd Rahman Mat Amin, Khiruddin Abdullah, Mohd Rivaie
PDF
p111
Ho Meei Hoan, Chan Chee Ming
PDF
p122
Zhiguang Zhang
PDF
p133


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.