Vol 4, No 4 (2010)

Modern Applied Science, Vol. 4, No. 4, April 2010

Table of Contents

Articles

Donatella Giuliani
PDF
p3
Xin Liu, Deming Liu, Zheng Qin
PDF
p19
Dariush Sardari, Nicolae Verga, Pooneh Saidi
PDF
p26
Xuan Yu, Cheng Li, Jin Zhang, Xianzhi Zhang, Min Yu
PDF
p29
Yi-Nan Xu, Chang-Ha Jeon, Jin-Gyun Chung
PDF
p34
Yinpeng Zhang
PDF
p42
Sabrenal H. Elhamouly, Magdi A. Masoud, Ahmed M. Kandil
PDF
p47
P.R. Tamilselvi, P. Thangaraj
PDF
p62
Feng Yuan
PDF
p70
Rudra Prakash Prakash Pradhan
PDF
p74
sun yi
PDF
p91
Guoli Yin
PDF
p96
Zhen Guo, Yan Lu, Tianwei Zhang, Haijun Xin
PDF
p102
Baochun Wang
PDF
p107
Long Yu, Hongxia Sun
PDF
p111
Huiqi Wang
PDF
p116
Meijuan Kang
PDF
p122
Hongxin Bai, Shang Li, Zhenzhen He
PDF
p126
Daofang Shi, Xiaoqing Wu
PDF
p132
Li Liu
PDF
p140


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.