Vol 3, No 12 (2009)

Modern Applied Science, Vol. 3, No. 12, December, 2009

Table of Contents

Articles

Editor MAS
PDF
p0
Uratchwee Unhalekhaka, Charnwit Kositanont
PDF
p2
Fengying Zhang, Jienian Yan, Zhiyong Li
PDF
p9
Steenie Edward Wallah
PDF
p14
Yangsong Zhang, Xiaozhao Li
PDF
p22
Phichhang Ou, Hengshan Wang
PDF
p28
Junyuan Zheng, Xiaoping Chen
PDF
p43
Caiyuan Wang, Ronglu Sun
PDF
p50
Shuhong Wei
PDF
p57
Hui Zhang, Fuzhong Wang
PDF
p63
J. M. Rajab, M. Z. MatJafri, H. S. Lim, K. Abdullah
PDF
p68
Wei Feng, Kehua Zou, Wentao Jin Jin, Zengxiu Zhai, Jinhong Zou
PDF
p76
Jun Yao, Yuerong Liang
PDF
p83
Shayma Ahmed Shaker
PDF
p88
Xiaohui Xu, Yan Cui
PDF
p94


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.