Vol 3, No 9 (2009)

Modern Applied Science, Vol. 3, No. 9, September 2009

Table of Contents

Articles

Editor MAS
PDF
p0a
Editor MAS
PDF
p0b
Babak Kazemi Esfeh, Alyani Ismail, Raja Syamsul Azmir Raja Abdullah
PDF
p2
Fugang Duan, Zhan Shi
PDF
p11
Othman Sidek, Muhamad Azman Miskam, H.M.T Khaleed, Mohd Fauzi Alias, Shukri Korakkottil Kunhi Mohd
PDF
p16
Jianghong Li, Liang Chen, Yuanhu Cai
PDF
p29
V. Ramamurthi, P. Gomathi Priya, S. Saranya, C.Ahmed Basha
PDF
p37
Xiaoli Yang, Guoliang Bai, Hongxing Li
PDF
p52
Jinxian Wang, Xiangting Dong, Zhen Qu, Guixia Liu, Guixia Liu, Wensheng Yu
PDF
p65
Jianfeng Wang, Lina Ma, Xinye Li, Yangxiu Zhou, Dong Qiao
PDF
p72
Zhikun Zhang, Qilan Huang
PDF
p78
Limei Yan
PDF
p84
Rongcang Han
PDF
p91
Lei Wang, Jiancheng Yang, Xiaoqin Han
PDF
p95
Lixin Ma
PDF
p103
Dongping Wang, Tao Ma
PDF
p111


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.