Vol 3, No 6 (2009)

Modern Applied Science, Vol. 3, No. 6, June 2009

Table of Contents

Articles

Editor MAS
PDF
p0a
Editor MAS
PDF
p0b
Manni Huang
PDF
p3
Cheng Zhang, Ke’an Chen, Chao Xing
PDF
p21
C. Maheswari, R. Jeyanthi, K. Krishnamurthy, M. Sivakumar
PDF
p30
Lubing Xie, Songling Wang, Zhiquan Wu
PDF
p38
Mohamad Shaiful Ashrul Ishak, Mohammad Nazri Mohd Jaafar, Yehia A. Eldrainy
PDF
p45
Daguang Li, Chao Yu, Tiehu Li, Weiqing Fu, Wenjin Ji, Fenghua Zhao
PDF
p52
Kaveh Mollazade, Hojat Ahmadi, Mahmoud Omid, Reza Alimardani
PDF
p59
Zongyan Xu, Zhong Liu, Feifei Zhou, Haihua Li
PDF
p67
P. Ranjitha, E.S. Karthy, A. Mohankumar
PDF
p73
Yaochao Wang
PDF
p83
S.M. Tasirin, S.K. Kamarudin, A.M.A. Hweage
PDF
p88
Qin Wang
PDF
p96
S.Manisha Vidyavathy, V. Kamaraj
PDF
p102
Yongzhang Pan, Bo Shi, Yu Zhang
PDF
p106
Wenfang Su, Rui Shan, Jun Zhang, Yan Gao
PDF
p113
Zhihong Liu, Chuijie Yi, Qian Zhang
PDF
p119
Limei Yan
PDF
p126
Tingjian Zhong, Hongxing Luo, Wenjin Dai
PDF
p132
Xuguo Huai, Shihai Zhao
PDF
p136
Jinglan Li, Huaiqiang Liu
PDF
p141


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.