Vol 1, No 4 (2007)

Modern Applied Science, Vol. 1, No. 4, November 2007

Table of Contents

Articles

Editor MAS
PDF
p0
Curtis L. VanderSchaaf, Harold E. Burkhart
PDF
p3
Xiaoshui Yu, Jinsheng He
PDF
p7
Gang Wang
PDF
p11
Ruili Cong, Weiguo Dong
PDF
p14
Jian Lin, Jiping Mai, Xiang Liu
PDF
p18
Jordan Shan, Jianhong Qi
PDF
p22
Genglei Li
PDF
p30
Tao Ma, Qi Qi
PDF
p32
Nick Wills-Johnson, Peter Hornby
PDF
p37
Dong Chen, Li Chen, Ying Sun
PDF
p43
Lunyong Chen, Chunqing Li, Chunqing Li
PDF
p50
Xianyun Meng, Hongxia Li, Ning Li
PDF
p55
Jining Zhang, Hongtao Zhang
PDF
p60
Peng Hu, Dianbin Gao, Kaiyue Li, Tao Yang
PDF
p69
Jing Li
PDF
p74
Qiumei Fan
PDF
p77
Xiang Li, Ping Wang, Ye Cheng, Jingli Yang
PDF
p79
Zhenlei Li
PDF
p83
Chongwu Wang, Xiangzhong Meng, Xiaowei Guo
PDF
p87
Yu Wang, Xichen Yang, Jianbo Lei, Chaolong Ying
PDF
p94
Si Zhao
PDF
p99
Cheng Wei, Guifang Ren, Jinyu Wang
PDF
p102
Xuanli Zhou
PDF
p107
Aihua Xiong, Fuhua Wang
PDF
p112


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.