Vol 1, No 2 (2007)

Modern Applied Science, Vol. 1, No. 2, July 2007

Table of Contents

Articles

Editor MAS
PDF
p0
Zhenyu Chen
PDF
p2
Zongyan Xu, Dongwei Huang, Hongli Wang
PDF
p9
Wen Chen
PDF
p12
Xiangzhong Meng, Xiuhua Shi, Xiangdang Du
PDF
p24
Jiawei Zhang, Shengjun Zhai, Jiuling Lin
PDF
p27
Qi Liang, Yukan Hou
PDF
p34
Yanling Jia, Wei Guo
PDF
p37
Yujun Liu, Sumei Xu
PDF
p41
Xiaomin Zhang
PDF
p50
Bo Hu
PDF
p56


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.