Vol 1, No 2 (2008)

Journal of Sustainable Development, Vol. 1, No. 2, July 2008

Table of Contents

Articles

JSD Editor
PDF
p0
Ernest M Kadembo
PDF
p3
Qian Shi
PDF
p13
A.G. Awang Noor, I. Faridah-Hanum, T.I. Tuan Marina
PDF
p17
Kun Dong
PDF
p27
Huijun Li, Dengkui Wang
PDF
p32
Latifah Abd Manaf, Hassan Basri, Noor Ezlin Ahmad Basri
PDF
p39
Wenjun Chen, Shanshan Sui
PDF
p47
Razak Wahab, Othman Sulaiman, Aminuddin Mohamad, Hashim W. Samsi, Izyan Khalid
PDF
p49
Kepei Men, Liangyu Jiang, Hongting Zhu
PDF
p55
Badrul Azhar, Mohamed Zakaria, Ebil Yusof, Puan Chong Leong
PDF
p63
Weize Yang, Zhijun Han
PDF
p74
Syed Abdul Haris bin Syed Mustapa, Kamaruzaman Jusoff
PDF
p79
Min Niu, Liangliang He, Jie Jiang
PDF
p86
Rafidah Salim, Razak Wahab, Zaidon Ashaari
PDF
p91
Jianli Zhou
PDF
p99
Abbas F. M. Alkarkhi, Azhar Mat Easa
PDF
p102
Qingjun Wu
PDF
p107
Tong Yang, Tao Zeng
PDF
p111
Tao Ma, Chen Yang
PDF
p116
Yong Tang
PDF
p120
Xiaoli Shen, Zhiming Zhang, Bin Jia, Ya Tu, Yongzhi Tian
PDF
p123
Zhuoyu Zhang
PDF
p129
Junfeng Fan, Miao Ma
PDF
p133


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.