Vol 3, No 2 (2014)

Journal of Plant Studies, Vol. 3, No. 2, September 2014

Table of Contents

Articles

Georgina Elena, Jordi Fernàndez-Martínez, Massimo Zacchini, Assumpció Moret, Isabel Fleck
PDF
p1
Chitta Ranjan Deb, T. Arenmongla
PDF
p13
Tomoya Oyanagi, Asami Kurita, Takeshi Fukumoto, Noriko Hayashi, Hamako Sasamoto
PDF
p23
Otitoloju Kekere
PDF
p30
Sun Wei-Hong, Wu Yan-You, Sun Zhen-Zhen, Wu Qiu-Xia, Wen Xin-Yu
PDF
p39
P. M. Haldankar, N. V. Dalvi, Y. R. Parulekar, K. E. Lawande
PDF
p45
Shi-Hua Wang, Shu-Min Zhang, Hong-Yun Liu, Ning Sun, Shuang-Cheng Gao, Xiao-Qin Wang, Zheng Liu
PDF
p50
David Scott
PDF
p58
David Scott
PDF
p91
Joan Lee
PDF
p105


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.