Vol 2, No 2 (2009)

Vol.2, No.2, June 2009

Table of Contents

Articles

Editor JPL
PDF
p0
Daniel S. Bowling, III
PDF
p2
David Gowland, Max Aiken
PDF
p8
Xiangzhou He
PDF
p27
Jingyi Wang, Peng Wang
PDF
p42
Mohd. Nasir bin Abd. Hamid, Che Latifah binti Ismail, Kamaruzaman Jusoff
PDF
p50
Neng Wang, Yongxin Zhou, Feng Ji
PDF
p57
Wei Wang
PDF
p61
Mohamad Faisol Keling, Md. Shukri Shuib, Mohd Na’eim Ajis
PDF
p68
Defa Kong
PDF
p80
Jiao Xue
PDF
p86
Claudia Ahumada, LLM
PDF
p94
Jingbo Dong
PDF
p109
Yue Yang
PDF
p115
Nico P. Swartz
PDF
p120
Xuemei An
PDF
p132


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.