Vol 1, No 1 (2009)

Journal of Mathematics Research, Vol. 1, No. 1, March 2009

Table of Contents

Articles

JMR Editor
PDF
p0
Yotsanan Meemark, Chaiwat Pinthubthaworn
PDF
p3
Shengwu Zhu
PDF
p8
Tahani A. Maturi, Anga Elsayigh
PDF
p14
Yajing Zhang, Maohui Xia, Yun Zhai
PDF
p19
Chariya Uiyyasathian, Supaporn Saduakdee
PDF
p25
Xisheng Yu, Chuanyi Luo
PDF
p31
P.Senthil Vadivu, S. Ponnusamy
PDF
p35
Kefei Liu, Shangwei Zhao, Meizhu Liu
PDF
p39
Jianxin Dai
PDF
p46
Zhibin Chen, Aiping Zhang
PDF
p51
Chunyan Han, Zuofeng Gao, Yongbo Yu, Hua Zhang, Suting Zhang, Hongxin Bai
PDF
p57
Genglei Li, Yunxia Zhang, Huidong Wu
PDF
p62
Yuan Lu
PDF
p65
Shiqing Wang, Yan Lou
PDF
p69
Chaohe Song
PDF
p74
Tazid Ali, Sampa Das
PDF
p78
Shitian Liu
PDF
p87
Xingxiang Liu
PDF
p92
Hongxia Li
PDF
p98
Yucai Dong, Hongyan Li, Hongtao Shi, lianghai Yi
PDF
p102


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.