Vol 1, No 2 (2009)

International Journal of Psychological Studies Vol. 1, No. 2, 2009

Table of Contents

Articles

Editor IJPS
PDF
p0
Tomas Chamorro-Premuzic, Viren Swami, Avegayle Terrado, Adrian Furnham
PDF
p2
Dianyuan Xiong, Shaohui Miao
PDF
p18
Lixia Zhu, Xian Peng, Juan Tian, Jia Liu
PDF
p22
Azizi Yahaya
PDF
p25
Zhenguo Zhao, Jialin Hou
PDF
p35
Meiting Liu, Zhaoxu Li, Guangwen Song, Fang Kong, Jia Liu
PDF
p41
Anamitra Basu
PDF
p49
Ying Kong
PDF
p65
Dongmei Zhou
PDF
p69
Kuldeep Kumar, Arti Bakhshi, Ekta Rani
PDF
p73
OLUWATOYIN OLATUNDUN ILESANMI
PDF
p82
Junzi Xia
PDF
p97
Peter Hancock
PDF
p10


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.