Vol 1, No 2 (2009)

International Journal of Chemistry, Vol. 1, No. 2, August 2009

Table of Contents

Articles

IJC Editor
PDF
p0
Konstantinos M. Kasiotis
PDF
p3
Mingkang An, Daofang Shi, Guojun wang
p10
Lilian Tichagwa, Ron D. Sanderson, Harald Pasch
p20
Xiaobin Wang, Jinbo Yao, Xianmiao Pan
p26
Abdualbasit Graisa, Yang Farina, Emad Yousif, Elhadi Elbay Saad
p34
Daofang Shi, Mingkang An, Guojun Wang
PDF
p48
Qiushi Chen
PDF
p57
Li Wei, Junfu Wei, Feng Yuan, Jing Dong
PDF
p60
Kui Su, Min Gong, Jing Zhou
PDF
p77
Xiaojie Liang, Jinbo Yao
PDF
p82


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.