Vol 3, No 4 (2008)

Table of Contents

Articles

Editior IJBM
PDF
p0
Kim-Choy Chung
PDF
p3
Lixi Yang, Yan Fu
PDF
p11
Jiayin Wang, Xiaowen Xu
PDF
p18
David Boateng Sarpong
PDF
p23
Ruyin Long, Fei Wang
PDF
p37
Sen Wang
PDF
p45
Liza Marwati binti Mohd Yusoff
PDF
p53
Zhiyi Fan
PDF
p62
Shuzhen Chu, Zhijun Han
PDF
p69
Malgorzata Sulimierska
PDF
p75
Jinghua Wu
PDF
p96
Ming Chang, Weihua Liu
PDF
p100
Hussin Abdullah, Muzafar Shah Habibullah, Ahmad Zubaidi Baharumshah
PDF
p107
Yan Zhang
PDF
p127
Pei Zhang
PDF
p132
Har Wai Mun, Lenan Sundaram, Ong Sze Yin
PDF
p138
Fangxu Ren, Xiongyi Li
PDF
p145
Guangshu Chang
PDF
p150
Enzhu Li, Xueyi Zhu, Yishu Wang
PDF
p153
Zairani Zainol, Rohaya Shaari, Hafizi Muhamad Ali
PDF
p157
Chunlan Qiu, Yonglin Xiao
PDF
p169
Honglei Zhao
PDF
p174


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.