Vol 3, No 11 (2008)

Table of Contents

Articles

Editor IJBM
PDF
p0
Clive Atkinson, Margaret Linehan
PDF
p3
T.K. Jayaraman, Chee-Keong Choong
PDF
p11
Huiyuan Mao, Xinliang Zhao, Zeping Wang
PDF
p27
Xiaobai Lv
PDF
p31
Heryanto Heryanto, Laily Paim, Ahmad Hariza Hashim, Sharifah Azizah Haron
PDF
p35
Jing Han
PDF
p72
Lin Xiao, Zhongyuan Wu
PDF
p75
Mohd Fahmi Ghazali, Ooi Ai Yee, Mohd Zulkifli Muhammad
PDF
p78
Xiang Xu
PDF
p83
Xijing Sun, Lanhui Wang, Huancheng Du
PDF
p87
Saroj Noor, Nazia Maad
PDF
p93
Peng Luo
PDF
p103
Jianfeng Jia, Lili Fan
PDF
p107
Yusuf Çelik, Kenan Peker, Abdullah Karaman, Selcuk Burak Hasiloglu
PDF
p112
Feng Han, Yachen Liu
PDF
p122
Ruilin Guo, Qi Tang
PDF
p129
G.H. Mahadevaswamy, Mahdi Salehi
PDF
p134
Lin Lu, Yanying Chen, Binbin Jiang
PDF
p147
Jing He
PDF
p151
May-Chiun Lo, Intan Osman
PDF
p156
Jin Zhang
PDF
p166
Juan Zhao
PDF
p171
Nikhil Chandra Shil
PDF
p175


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.