Vol 2, No 1 (2009)

Vol.2, No.1, February 2009

Table of Contents

Articles

Editor IES
PDF
p0
T. Ramayah, Joshua Ignatius, Jasmine Yeap Ai Leen
PDF
p3
Noor Azina Ismail, Halimah Awang
PDF
p8
De Wang, Meiying Fu
PDF
p18
Mohd Majid Konting, Norfaryanti Kamaruddin, Nor Azirawani Man
PDF
p25
Tao Wang YU
PDF
p32
Zhaojun Zhang
PDF
p39
Xiehua Zou
PDF
p42
Mohd Azrin Mohd Azau, Low Ming Yao, Goo Soon Aik, Chin Kock. Yeong, Mohamad Nizam Nor, Ahmad Yusri Abdullah, Mohd Hafidz Mohamad Jamil, Nasiruddin Yahya, Ahmad Fauzi Abas, M. Iqbal Saripan
PDF
p58
Hongyi Zhang
PDF
p64
Cassie Quigley
PDF
p76
Tao Ma, Wen Chen
PDF
p89
Qingyun Xu
PDF
p91
Chung-Khain Wye, Yet-Mee Lim
PDF
p95
Xiaolai Liu, Donglin Zhao
PDF
p106
Wei Yang
PDF
p112
Qing Xu
PDF
p121
Zhengdan Li
PDF
p124
Zaini Abdullah, Siti Akmar Abu Samah, Kamaruzaman Jusoff, Posiah Mohd Isa
PDF
p129
Qin Chen, Hang Li, Fancai Zeng, Xiaorong Zeng, Lige Zheng, Xiang Li
PDF
p139
Kamaruzaman Jusoff, Zaliha Hj. Hussein, Ju SoonYew, Mohd Salleh Hj. Din
PDF
p143
Jian Lan
PDF
p151
Jian Xu
PDF
p154
Rozainun Haji Abdul Aziz, Kamaruzaman Jusoff
PDF
p158
Hong Jian
PDF
p163
Erlane K. Ghani, Kamaruzaman Jusoff
PDF
p167


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.