Vol 1, No 2 (2008)

Vol.1, No.2, May 2008

Table of Contents

Articles

Editor IES
PDF
p0
Kim Lian Lee, lr. Guan Tui Low
PDF
p3
Guanming Wang
PDF
p14
Yunbao Yang, Huaying Zhang
PDF
p18
Na Zhuo
PDF
p22
Lijuan Ren, Zheng Tang
PDF
p25
Wenzhong Zhu
PDF
p28
Lim Kim-Hui, Har Wai-Mun
PDF
p32
Zhiyi Fan
PDF
p41
Mariam Begum, Sabrin Farooqui
PDF
p45
Changxue Xue
PDF
p54
Kamaruzaman Jusoff, Lebuh Silikon
PDF
p58
Jing Liu
PDF
p65
Hongyi Zhang
PDF
p70
Kian Aun Law
PDF
p76
Renxiu Luo
PDF
p89
Irene U. Osisioma, Chidiebere R. Onyia
PDF
p92
Pei Zhang
PDF
p104
Lingli Zhang
PDF
p111
Molla Huq, Pk Md. Motiur Rahman
PDF
p115
Weihong Ou, Xiaorui Huang
PDF
p129
Lingrui Dai
PDF
p132
Ramesh Rao, Rohana bt Jani
PDF
p135
Guoqian Shan
PDF
p142


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.