Vol 2, No 1 (2009)

International Business Research, Vol. 2, No. 1, January 2009

Table of Contents

Articles

Editor IBR
PDF
p0
Nguyen Huu Le, Larimo Jorma
PDF
p3
Ernest Kadembo
PDF
p16
Chieh Yu Lin, Yi Hui Ho
PDF
p23
Jun Liu
PDF
p37
Huan Chen
PDF
p42
May Chiun Lo, T. Ramayah
PDF
p48
Yu Chen
PDF
p56
Mahdi Salehi, Zhila Azary
PDF
p63
Hua Zou, Zhe Cao
PDF
p73
Ming zhen Sun
PDF
p77
Dongmei Song
PDF
p83
Subrata Kumar Mitra
PDF
p86
Yongju Zhang, Erhong Hou
PDF
p96
Sew-Ming Phuan, Kian-Ping Lim, Ai-Yee Ooi
PDF
p100
Zhiwei Sun
PDF
p112
K. G. Viswanadhan
PDF
p117
Jian Xu, Yue Jiang
PDF
p128
Mustaruddin Saleh
PDF
p131
Xuan Jiang, Dan Liu
PDF
p142
Yap Sheau Fen, Liew Kok Hong
PDF
p146
Tongtong Ma, Jinmei Dou
PDF
p159
Zarita Ahmad Baharum, Abdul Hadi Nawawi, Zainal Mat Saat
PDF
p162
Dongran Zang, Liang Lin, Xingzi Liu
PDF
p175
Erlane K. Ghani, Fawzi Laswad, Stuart Tooley, Kamaruzaman Jusoff
PDF
p183
Yan Luo
PDF
p196
'Ismah Osman, Husniyati Ali, Wan Edura Wan Rashid, Kamauzaman Jusoff
PDF
p203
Chunyan Shao
PDF
p210


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.