Vol 4, No 8 (2008)

Table of Contents

Articles

Editor ASS
PDF
p0
Ching Choo Huang, Zubaidah Zainal Abidin, Kamaruzaman Jusoff
PDF
p3
Matthew M. Chew
PDF
p12
Zhaozhen Fan
PDF
p17
Hongjun Yao
PDF
p21
Zaliha Hj Hussin, Kamaruzaman Jusoff, Soon Yew Ju, Lai Kuan Kong
PDF
p27
Jinxing Ma, Ning Wei
PDF
p32
Lu Liu
PDF
p36
Roshana Takim, Roshartini Omar, Abdul Hadi Nawawi
PDF
p38
Yu Zhao
PDF
p47
Yi Hu
PDF
p52
Rohana Othman, Dennis Taylor, Maliah Sulaiman, Kamaruzaman Jusoff
PDF
p55
Kepei Men, Liangyu Jiang, Xinfan Men
PDF
p64
Zhijuan Tang
PDF
p70
Erlane K. Ghani, Jamaliah Said, Noraini Mohd Nasir, Kamaruzaman Jusoff
PDF
p73
Qiyun Zhang
PDF
p84
Yanjun Li, Haozhong Yang
PDF
p90
K G Viswanadhan
PDF
p94
Zhiling Li, Xianrong Zhang, Guangming Kang
PDF
p102
Xiaoqing Wu, Jicheng Xie, Yang Mao
PDF
p109
Saadiah Mohamad, Kamaruzaman Jusoff, Mahendhiran Nair, Azlul Khalilah Zaghlol
PDF
p112
Qingjun Wu, Yuzhong Zhang
PDF
p117
Ning Kang, Yu Zhang
PDF
p124
Leke Oduwaye
PDF
p129
Wei Yin
PDF
p137
Jia Wang
PDF
p140
Lingdi Chen
PDF
p142
SoonYew Ju, LaiKuan Kong, Zaliha Hj Hussin, Kamaruzaman Jusoff
PDF
p147


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.