Vol 6, No 1 (2010)

Table of Contents

Articles

Editor ASS
PDF
p0
Komla Tsey
PDF
p3
Wai-Mun Leung
PDF
p13
Mingshu Li, Mindong Ni
PDF
p24
Xiaolei Liu, Zhen Bao, Zhenghong Wang
PDF
p28
Jan Pakulski
PDF
p35
Songling Zhang
PDF
p44
Hongman Zhang
PDF
p47
Chien-hsing Wang
PDF
p51
Haiying Ma, Shan Liqin
PDF
p55
Ying Yu
PDF
p61
Rahman Bin Abdullah, Mohd Azuan Mohd Alias, Harnizam Zahari, Noraida Abdul Karim, Siti Noraishah Abdullah, Hamdin Salleh, Mohd Fazli Musa
PDF
p80
Jie Sun, Li Shang
PDF
p86
Prasart Nuangchalerm, Veena Prachagool
PDF
p95
Lin Shi
PDF
p100
Subrata Kumar Mitra
PDF
p103
abbas ghanbari-baghestan
PDF
p115
Peiyong Hou, Ping Luo, Yukan Hou
PDF
p127
Nguyen Quang Tuyen
PDF
p132
Xiaofeng Zhang, Pingping Zhao
PDF
p145
Shuang Li
PDF
p152
Xiang Ye
PDF
p157
Guofu Fan
PDF
p161
Ruiying Wang
PDF
p164
Yue Hu
PDF
p168
Jingting Ma, Shumei Wang, Jian Gui
PDF
p174


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.