Vol 5, No 12 (2009)

Table of Contents

Articles

Editor ASS
PDF
p0
Joanne P. Turingan, Yong-Chil Yang
PDF
p3
Chih-Chung Chen, Jinsheng Zhang
PDF
p11
Norudin Mansor, Azman Che Mat
PDF
p17
Peng Gao, Guoliang Luo
PDF
p27
Xiaoyuan Zheng, Wenfeng Wei
PDF
p32
Fauziah Ibrahim, Naresh Kumar
PDF
p37
Fengshuang Cui
PDF
p45
Safiek Mokhlis, Hayatul Safrah Salleh
PDF
p50
Hongman Zhang
PDF
p60
Hsuan-fu Ho, Shu-Lin Huang
PDF
p65
Hong Xiao
PDF
p74
Emmy F.A, Baharom A.H, Alias Radam, Illisriyani I.
PDF
p78
Jing Meng
PDF
p84
Qida Xu
PDF
p87
Jingzhi Zan, Rensheng Han
PDF
p93
Xianrong Zhang, Xingliang Gao
PDF
p97
Bing Zhao, Jinpeng Liu
PDF
p105
Cheng Shen
PDF
p113
Shengying Feng
PDF
p117
Yiqiu Yang
PDF
p121
Dehua Yang, Li Dong, Juan Liu
PDF
p125
Yuanyuan Li
PDF
p130
Yuanying Wang
PDF
p134
Xiao Geng
PDF
p141


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.