Vol 5, No 4 (2009)

Table of Contents

Articles

Editor ASS
PDF
p0
Haibin Li, Derrick Armstrong
PDF
p3
Aihua Xie
PDF
p10
Anmin Chen
PDF
p17
Mohamad Faisol Keling, Md. Shukri Shuib, Mohd Na’eim Ajis
PDF
p22
Meng Li, Bin Wang
PDF
p32
Tsinghong Ma
PDF
p40
Boonyapat Yodprang, Metta Kuning, Nittaya McNeil
PDF
p46
Li Sha, Xuejiao Zhang, Zhan Zhang
PDF
p53
Fuyang Yu, Zhaoxu Li, Ying Li, Lulu Jiang, Jia Liu
PDF
p59
Jaharudin Padli, Muzafar Shah Habibullah
PDF
p65
Shaolu Yu, Jingqiu Zhang
PDF
p72
Haifei Yu, Chengliang Zhang
PDF
p81
Yun Han
PDF
p86
Fachun Zhang
PDF
p92
Xiang Xu
PDF
p96
Lingdi Chen
PDF
p100
Peng Wang, Jingyi Wang
PDF
p104
Xiao Cai, Baiyang Jin
PDF
p110


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.