Vol 1, No 2 (2009)

Applied Physics Research, Vol. 1, No. 2, November 2009

Table of Contents

Articles

Editor APR
PDF
p0
Zolkafle Buntat, Ivor R. Smith, Noor. A. M. Razali
PDF
p2
Mohd Daud Isa, Mohd Fua’ad Rahmat, Kamaruzaman Jusoff, Tengku Ahmad Raja Hussin
PDF
p11
R. Nithya, S. Barathan, M. Gopalakrishan, G. Sivakumar, B. Gobinath
PDF
p19
abd rahman tamuri, Noriah Bidin, Yaacob Mad Daud
PDF
p25
Jinxian Wang, Xiaoqiu Zheng, Xiangting Dong, Zhen Qu, Guixia Liu, Ran Xue, Yudong Hao
PDF
p30
S. S. De, A. Debnath
PDF
p37
Ahmad Termizi Ramli, Nursama Heru Apriantoro, Husin Wagiran
PDF
p45
Heng Zhao, Huawei Sun
PDF
p53
K. Thiruppathi, S. Barathan, N. Anandhan, G. Sivakumar
PDF
p59
Fudong Zhu, Yunshan Wang
PDF
p68
G. Sivakumar, R. Ravibaskar
PDF
p71
Guofeng Hu, Haiming Zhang, Wenwen Di, Tingting Zhao
PDF
p78
Norsuzila Ya’acob, Mardina Abdullah, Mahamod Ismail, Kamaruzaman Jusoff
PDF
p83
Sunardi Sunardi, Jafri Din, Anton Yudhana, Raja Bidin Raja Hassan
PDF
p92
Zhiqiang Wang
PDF
p102


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.