Vol 4, No 1 (2012)

Table of Contents

Articles

Bu Huang, Hoa B. Appel, Amy L. Ai, Chyongchiou Jeng Lin
PDF
p2
Xiaoyan Wang, Jinsuo Zhao
PDF
p13
Hao Qian
PDF
p18
Sah-Hadiyatan Ismall
PDF
p29
Shahram Kiaei
PDF
p41
Yanjun Li, Xiaosheng Sun
PDF
p48
Fanbin Zeng
PDF
p54
Hoda Afshari
PDF
p65
Haipeng Wang
PDF
p73
Mahmmoud Muhammad Al-Jbarat
PDF
p77
Chika Asogwa, Damian Amana
PDF
p90